De activiteiten van onze Vereniging zijn ruwweg onder te verdelen in 2 delen, namelijk
Dienstverlening en
Specifieke projecten.

Bij de Dienstverleningsactiviteiten bedoelen we het verlenen van Eerste Hulp diensten bij allerlei evenementen. Dit kunnen kleinschalige evenementen zijn, zoals buurtfeesten, maar ook grootschalige zoals sportevenementen en feesten.

Voor meer informatie hierover kunt u op de link in de menubalk klikken.

Met de Specifieke projecten bedoelen we meer de mogelijkheden die onze Vereniging kan scheppen om aan heel specifieke doelgroepen opleidingen en trainingen te geven.

Dit kan een heel speciaal soort opleiding zijn, zoals bijvoorbeeld een Eerste Hulp opleiding aan mensen die op sportvelden aanwezig zijn en dan als eerste een sportongeval zien gebeuren.

Maar het kan ook een op maat gemaakte training zijn voor een groep mensen die wel iets willen weten over Eerste Hulp verlening maar, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de volledige of officiele opleidingen te volgen.

Voor meer informatie hierover kunt u op de link in de menubalk klikken.

Wilt u informatie over onze Activiteiten