Onze afdeling verzorgt verschillende opleidingen.

- De opleiding voor het officieel erkende Diploma Eerste Hulp wordt afgesloten met een examen onder auspiciën van "het Oranje Kruis".

Hiernaast verzorgen wij de verschillende specifieke opleidingen, te weten:
- de opleiding Eerste hulp bij Kinderen en
- de opleiding BLS - AED (reanimeren en AED bedienen)

Verder is het ook mogelijk om bij ons de verschillende workshops en opleidingen "op maat" te volgen.

In de vervolgpagina's vindt u meer informatie over de hier genoemde opleidingen, workshops en herhalingslessen.

U kunt die pagina's benaderen door op één van de links in de index te klikken.

 

Om de kennis "up to date" te houden verzorgt onze afdeling ook de herhalingslessen van de hierboven genomende opleidingen en workshops.

Dit garandeert dat u op de hoogte blijft van de laatste wijzingen met betrekking tot het verrichten van Eerste Hulp en dat u zichzelf ook blijft trainen.

 

 

EH/AED/Verbandleer en Kleine Ongevallen


Eerste hulp aan kinderen

 

REANIMATIE en AED