Doel

De koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling 's-Gravenhage is een vrijwilligers organisatie, die tot doel heeft om het EHBO-onderwijs in Den Haag aan particulieren bij te brengen en te bevorderen.

Wat is Eerste Hulp?

Eerste hulp is de noodzakelijke hulp die - al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp - naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening.

Plicht!

Op iedere mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.

Kennis

Onze Verenging doet haar uiterste best om door middel van het geven van allerlei vormen van opleidingen en herhalingen, het verlenen van Eerste Hulp te bevorderen en de daarvoor benodigde kennis bij te brengen en uit te breiden!