Wanneer u in het bezit bent van het certificaat BLS-AED dan is het van het grootste belang dat de kennis up to date blijft.

Hiervoor organiseert onze Vereniging periodiek herhalingslessen.

Deze herhalingslessen duren slechts één avond maar zorgen er wel voor dat u, wanneer zich een sitatie voordoet, moet reanimeren en/of de AED moet bedienen, snel en adequaat kunt reageren en daarmee mogelijk levens kan redden.
Om te zorgen dat de kennis op de goede manier kan worden herhaald en dat er voldoende mogelijkheid is om op de lesavond de praktijk te oefenen op onze Reanimatie poppen, worden de cursusgroepen klein gehouden.

Bij onze Vereniging is de maximale grootte van een groep voor de herhalingslessen 8 personen.

Onze gecertificeerde docenten kunnen daardoor iedereen goed begeleiden.

Wanneer u uw certificaat BLS-AED niet via onze Vereniging heeft gehaald, kunt alleen meedoen als een kopie van uw geldige certificaat vóór aanvang van de les bij onze Vereniging in het bezit is.