Heeft u het Diploma Eerste Hulp inclusief de Aantekening Verbandleer en Kleine Ongevallen behaald dan adviseren wij u om in het volgende seizoen meteen te beginnen met herhalings/competentielessen.

Om deze herhalingslessen te kunnen volgen, dient u lid te worden van onze Vereninging.

Het doel van de herhalingslessen is om de competenties op peil te houden, technieken aan te leren om onder verschillende omstandigheden op de juiste wijze eerste hulp te kunnen verlenen en de kennis en vaardigheden te verbreden.

Om voor verlenging van het Diploma in aanmerking te komen dient de eerstehulpverlener gedurende elk jaar te voldoen aan de eindtermen die zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis.
De inhoud van de lessen:
-

Kennis uitbreiden van de basis eerste hulp
handelingen bij:
- ongeval en ziekte
- ernstige bloedingen
- bewustzijnsstoornissen
- circulatiestoornissen
-

eerste hulp aan meerdere slachtoffers met
meerdere verwondingen
-
diverse verbandtechnieken
-
bredere kennis van het menselijk lichaam
-
praktijk entheorie wisselen elkaar af

Jaarlijks (per seizoen van september tot juni) worden, volgens een vast lesrooster, 5 lessen gegeven van
2 ½ uur.


Volgens een vast lesrooster kunt u de lessen volgen op maandag tot en met donderdag avond en op donderdag middag.

Ook is er de mogelijkheid om de herhalingslessen, volgens een vast lesrooster, in Mariahoeve te volgen op de woensdag avond in het schoolgebouw aan de Diamanthorst 10, hoek Barnsteenhorst in Den Haag.