LEER IN VIJF BIJEENKOMSTEN:
Eerste Hulp aan Kinderen.

Iedereen die zelf kinderen heeft kent de onbedwingbare nieuwsgierigheid waarmee kinderen stap voor stap de wereld om zich heen verkennen en ontdekken.

Het is niet ondenkbaar dat het kind zichzelf tijdens deze ontdekkingstocht in gevaar brengt.

Daarom is het van belang dat ouders weten wat te doen bij ongevallen.

In situaties zoals verstikking, verbranding of verdrinking kan een helpende actie levens-reddend zijn!

De cursus Eerste Hulp aan kinderen wordt afgesloten met een toets.
Bent u in het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp inclusief de Aantekening Verbandleer en Kleine Ongevallen dan kan worden volstaan met 3 lessen
(in overleg met de docent), maar aan te raden is om alle lessen bij te wonen.

Als u slaagt en niet in het bezit bent van een geldig Diploma Eerste Hulp dan ontvangt u na een positieve beoordeling van de toets een officiële Moduleverklaring van "Het Oranje Kruis".

Als u slaagt en in het bezit bent van een geldig Diploma Eerste Hulp incl. de aantekening Verbandleer en Kleine Ongevallen dan wordt op uw Diploma Eerste Hulp het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen toegevoegd en ontvangt u een nieuw diploma.