Zoals vermeld op de vorige bladzijde is het via onze Vereniging ook mogelijk om specifieke projecten te starten.

Het gaat hier dan om opleidingen en trainingen die natuurlijk direct te maken hebben met enige vorm van Eerste Hulp verlening waarbij deze in nauw overleg met de opdrachtgever worden samengesteld.

Dit kunnen heel specifieke opleidingen zijn, zoals bijvoorbeeld een Eerste Hulp opleiding aan mensen die op sportvelden aanwezig zijn en dan als eerste een sportongeval zien gebeuren.

Deze opleidingen worden afgesloten met een door het Oranje Kruis getoetst examen en bij het behalen van het examen volgt een certificaat.

Voor al onze opleidingen, trainingen of workshops geldt dat ze allleen worden gegeven door erkende én ervaren instructeurs.

Maar het kunnen ook "op maat" gemaakte trainingen of workshops zijn voor een groep mensen die wel iets willen weten over Eerste Hulp verlening maar, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de volledige of officiele opleidingen te volgen.

Hierbij wordt aan het einde van de training of workshop een certificaat uitgereikt, mits de cursist natuurlijk voldoet aan de vooraf vastgestelde kennis.